Суд у протигазі відвідують деякі херсонські оригінали