Ув’язнені отримали можливість телефонувати, щоб одержати правову допомогу