Знак якості: магазини «АТБ» сертифікують на відповідність міжнародному стандарту