Бюст Пироцкого в Олешках изготовят и водрузят на постамент без тендера