В гериатрическом пансионате старика едва не зарезали